Nebojša Radosavljević Raus

Fotograf
Rođena 19. aprila 1960. godine

Fotografijom se profesionalno bavi od 1982. godine. Prve fotografije objavljuje u studentskim novinama Pogledi i NON. Kasnije sarađuje sa najpoznatijim novinama bivše Jugoslavije – NIN, Start, Večernje novosti, Eureka, Džuboks. Kraće vreme provodi u Grčkoj kao saradnik u atinskoj dnevnoj novini Elefterotipija.

Početkom devedesetih i nastankom novih država na Balkanu, profesionalnu aktivnost nastavlja u dnevnim listovima Dnevni telegraf, Blic, kao i u Agenciji TANJUG.

Fotografije je izlagao na grupnim i samostalnim izložbama. Dobitnik je mnogobrojnih nagrada i priznanja, između ostalih i na konkursu YU PRESS FOTO-a.