Nataša Vranješević

Stručnjak za digitalni marketing
Rođena 31. jula 1982. godine

U elektronskim medijima radi od 2001. godine. Obavljala je poslove organizatora u STV Globus i Regionalnoj TV Kanal 9 u Kragujevcu, a od 2018. godine u Agenciji DUO DIGITAL MEDIA obavljala je poslove producenta u TV produkciji.

Poslednje godine posvetila je školovanju i usavršavanju u oblasti digitalnog marketinga na internet platformama.