Miloš Jovanović

Novinar
Rođena je 02. marta 1953. godine

Novinarstvom se bavi od 1970. godine, u studentskom listu FAKk. Profesionalni novinar je od 1976. godine, u redakciji Omladinskih novina u Beogradu.

Od 1979. radi kao novinar u Kragujevcu, u više štampanih medija, a od 1995. radio je u elektronskim medijima: TV Kanal 9, Radio-televizija Kragujevac, STV Globus, na pozicijama od novinara do glavnog i odgovornog urednika.

Od 2015. do 2019. radio je kao urednik u nedeljnom listu Kragujevačke novine.

U Agenciji DUO DIGITAL MEDIA angažovan je od 2018. godine kao urednik emisije Domaćinski, a od 2021. godine je dopisnik TV B92.