Izrada web sajtova

Web stranice su danas najvažniji način prezentacije preduzeća. Dostupne su 24 sata na dan, 7 dana u nedelji čini ih daleko najboljim marketinškim ulaganjem koje se trenutno može napraviti. Troškovi održavanja web prezentacije su minimalni.

Smatramo da je kvalitetna web stranica važan korak u stvaranju prepoznatljivog i uspješnog identiteta firme. Prilikom izrade web stranica vodimo računa i  pažljivo pratimo trendove i praksu i u svetu.

Izrada web shop-a

Izrada web shopa je jedno od najpovoljnijih ulaganja u pokretanje ili širenje poslovanja. Financijski ulog u web shop je relativno mali u odnosu na cene zakupa poslovnog prostora za prodavaonicu, a mogućnost prodaje 24 sata na dan, 7 dana u nedelji  i sa bilo koje lokacije daleko prevazilazi mogućnost klasične trgovine

Izrada web prodavnice je jedinstvena prilika da budete profesionalni i praktični u poboljšanju svog poslovanja i maksimalno se prilagodite krajnjem kupcu. Ljudi na dnevnoj bazi pretražuju internet i tragaju za informacijama o proizvodima kije žele nešto da kupe bez mnogo muke i utrošenog vremena.

Digitalni marketing

Izrada web shopa je jedno od najpovoljnijih ulaganja u pokretanje ili širenje poslovanja. Financijski ulog u web shop je relativno mali u odnosu na cene zakupa poslovnog prostora za prodavaonicu, a mogućnost prodaje 24 sata na dan, 7 dana u nedelji  i sa bilo koje lokacije daleko prevazilazi mogućnost klasične trgovine

Izrada web prodavnice je jedinstvena prilika da budete profesionalni i praktični u poboljšanju svog poslovanja i maksimalno se prilagodite krajnjem kupcu. Ljudi na dnevnoj bazi pretražuju internet i tragaju za informacijama o proizvodima kije žele nešto da kupe bez mnogo muke i utrošenog vremena.